به نظرتان وقتی سوار اتوبوس می شوید و با کلی صندلی خالی مواجه می شوید یا صندلی های خالی قسمت آقایان خالی نباشند و روی یکی از صندلی های قسمت خانم ها بنشینید چه اتفاقی می افتد؟ احتمالا تمام خانم های داخل اتوبوس به شما اعتراض می کنند که این قسمت برای خانم ها است و شما یک مرد هستید و باید به قسمت آقایان بروید... اما زمانی که یک خانم روی صندلی قسمت آقایان بنشیند تقریبا کسی نیست که به این که قسمت آقایان توسط یک خانم اشغال شده است توجه یا اعتراضی کند. واقعا چرا به یک خانم اجازه می دهیم جای یک مرد را بگیرد در حالی که تعداد زیاد از آقایان توی راهروی اتوبوس ایستاده اند البته در اکثر شهرها مرز محکمی در اتوبوس های شهری وجود دارد که باعث می شود این دو قسمت کاملا از هم جدا شوند اما همه جا این طور نیست :| واقعا چرا باید به راحتی از چنین حق های منطقی ساده ای که داریم بگذریم اسم این دلسوزی نیست بیشتر شبیه حماقت است...

گرفتن این حق چندان کار سختی نیست فقط کمی حوصله جر و بحث و اعتماد به نفس می خواهد :D تا به حال در همه مواقع در پس گرفتن صندلی ها از خانم ها موفق بوده ام چرا که این درخواست من به قدری منطقی و صحیح است که هیچ جای بحثی باقی نمی ماند (البته همیشه هم خیلی راحت نبوده) کاش تمام مرد ها بلد بودند از این حقشان دفاع کنند.

این حق این قدر ساده و کوچیک هست که اگر بیخیالش شویم هم هیچ اتفاق خاصی نمی افتد ولی همه چیز از همین جا شروع می شود و اجازه می دهیم عده ای به راحتی حق های بزرگ تری را از ما غصب نمایند و ما هم عادت کرده ایم به سکوت! :)